Viser 74 ansatte fra Utviklingsavdelingen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Joep Aarts Rådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Joep.Aarts@bfk.no
Hilde Beate Aarø rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Hilde.Beate.Aaro@bfk.no
Tora Flovik Aune rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Tora.Flovik.Aune@bfk.no
Brynhildur Baldursdóttir Arkeolog Utviklingsavdelingen Feltarkeologer Send e-post til Brynhildur.Baldursdottir@bfk.no
Stine Bergsland Konsulent Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Stine.Bergsland@bfk.no
Bente Bjerknes Ass. Utviklingssjef Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til bente.bjerknes@bfk.no
Stine Rebni Bjørk Rådgiver folkehelse Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Stine.Rebni.Bjork@bfk.no
Gørill Elisabeth Brodahl Prosjektleder Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Gorill.Elisabeth.Trelstad@bfk.no
Janne Buhaug Leder Næringsutvikling, FoUI og Internasjonalisering Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til Janne.Buhaug@bfk.no
Lotte Carrasco Prosjektleder arkeologiske registreringer E16/Ringeriksbanen Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Lotte.Carrasco@bfk.no
Cathrine Christoffersen Ikke definert Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Cathrine.Christoffersen@bfk.no
Joana Catarina Correia Sivilingeniør Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Joana.Catarina.Correia@bfk.no
Gerd-Mette Vatne Drabløs Rådgiver, avdelingsleder offentlig sektor Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Gerd-Mette.Drablos@bfk.no
Morten Eken Rådgiver Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til Morten.Eken@bfk.no
Hilde Eriksen Rådgiver i Enhet for kunst og kultur. Utviklingsavdelingen Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til hilde.eriksen@bfk.no
Thomas Andre Fritsø Konsulent Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Thomas.Andre.Fritso@bfk.no
Stig Elvis Furset Avd.leder bibliotek Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Stig.Elvis.Furset@bfk.no
Jørgen Greiner Kulturarbeider med IKT-kompetanse Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Jorgen.Greiner@bfk.no
Vera Grønborg rådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Vera.Gronborg@bfk.no
Randi Haldorsen Fagleder folkehelse Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Randi.Haldorsen@bfk.no
Kjersti Morseth Hallerud fagleder plan Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Kjersti.Morseth.Hallerud@bfk.no
Line Haukland Musiker, musikkviter Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Line.Haukland@bfk.no
Nils Morten Bjørgar Histøl Konsulent Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Nils.Morten.Bjorgar.Histol@bfk.no
Håvard Hoftun fagleder arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Havard.Hoftun@bfk.no
Åse Marit Hovden Fysioterapeut/rådgiver Friskliv Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Ase.Marit.Hovden@bfk.no
Lars Hovland rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til lars.hovland@bfk.no
Mette Indrehus rådgiver/ filmprodusent Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Mette.Indrehus@bfk.no
Lill Carin Jacobsen DKS-koordinator Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Lill.Carin.Jacobsen@bfk.no
Jørn Erik Jensen Rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Jorn.Erik.Jensen@bfk.no
Ivar Jørstad tradisjonshåndverker Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ivar.Jorstad@bfk.no
Inger Karlberg rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Inger.Karlberg@bfk.no
Espen Karstensen Statistikk, analyse, prosjektledelse Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Espen.Karstensen@bfk.no
Merethe Osiris Kjølberg Rådgiver Utviklingsavdelingen Feltarkeologer Send e-post til Merethe.Osiris.Kjolberg@bfk.no
Stig Kleven Utviklingskonsulent Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Stig.Kleven@bfk.no
Sissel Kleven Seniorrådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Sissel.Kleven@bfk.no
Håkon Viker Knappen Bibliotekar Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Hakon.Viker.Knappen@bfk.no
Turid Kolstadløkken fylkeskonservator Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til turid.kolstadlokken@bfk.no
Ellen Korvald prosjektleder Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til ellen.korvald@bfk.no
Anne Grethe Lauritzen Avd.leder bibliotek Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Anne.Grethe.Lauritzen@bfk.no
Anne Lise Lervåg Rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Anne.Lise.Lervag@bfk.no
Lise-Berith Lian Rådgiver friluftsliv Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Lise-Berith.Lian@bfk.no
Marte Anniken Lie Konsulent Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Marte.Anniken.Lie@bfk.no
Glenn Terje Løken prosjektleder tilstandsregistrering Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Glenn.Terje.Loken@bfk.no
Terje Øverland Lønseth Rådgiver Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Terje.Overland.Lonseth@bfk.no
Trine Magnus Næringsrådgiver Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Trine.Magnus@bfk.no
Christina Ilmork Martinsen Rådgiver innenfor areal- og samfunnsplanlegging Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Christina.Martinsen@bfk.no
Anja Sveinsdatter Melvær feltkoordinator/saksbehandler (arkeologi) Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Anja.Sveinsdatter.Melver@bfk.no
Silje Melås Ikke definert Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Silje.Melas@bfk.no
Trond Minken Biblioteksjef Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Trond.Minken@bfk.no
Ida Moen Konsulent Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Ida.Moen@bfk.no
Zahra Moini Rådgiver Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til zahra.moini@bfk.no
Trond Myrland Internasjonal rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Trond.Myrland@bfk.no
Camilla Plocinski Nilsen rådgiver Buskerud bygningsvernsenter Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Camilla.Plocinski.Nilsen@bfk.no
Gunn Birgitte Skoge Nygard Rådgiver plan og bærekraft Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Gunn.Nygard@bfk.no
Jon Endre Røed Olsen Enhetsleder Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Jon.Endre.Roed.Olsen@bfk.no
Ellen Anne Pedersen rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ellen.Anne.Pedersen@bfk.no
Benedikte Pettersen Seniorrådgiver Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Benedikte.Pettersen@bfk.no
Thea Hellbardt Raddum rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Thea.Hellbardt.Raddum@bfk.no
Kari Randen Daglig leder Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Kari.Randen@bfk.no
Beate Ranheim Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til beate.ranheim@bfk.no
Hilde Reine Leder fagenhet plan, miljø og folkehelse Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Hilde.Reine@bfk.no
Sigurd Ole Ruud Konsulent Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Sigurd.Ole.Ruud@bfk.no
Jannicke Røgler Bibliotekrådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Jannicke.Rogler@bfk.no
Susanne Astrup Schiager Arealplanlegger Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Susanne.Astrup.Schiager@bfk.no
Amarjit Singh Rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til amarjit.singh@bfk.no
Åge Sund rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Age.Sund@bfk.no
Camilla Sørbye Rådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Camilla.Sorbye@bfk.no
Kristian Thowsen Utviklingssjef Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til Kristian.Thowsen@bfk.no
Ingvild Tjønneland fagleder bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ingvild.Tjonneland@bfk.no
Ragnhild Vreim Tveitan Konsulent/produsent/rådgiver/prosjektleder/musiker/pedagog Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til ragnhild.vreim.tveitan@bfk.no
Arve Magne Vannebo Prosjektleder, Rådgiver, Leder Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Arve.Vannebo@bfk.no
Anette Vatnebryn konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Anette.Vatnebryn@bfk.no
Rina Kamilla Yamamoto Ungdomskoordinator/Nattevakt Utviklingsavdelingen Plan, miljø og folkehelse Send e-post til Rina.Yamamoto@bfk.no
Bård Strige Øyen Rådgiver - næringsutvikling og miljø Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Bard.Strige.Oyen@bfk.no