Hopp til hovedinnhold

Temadag om fremtidens transport, teknologi og stedsutvikling

Målgruppe: 

 Kommunene i Buskerud og relevante samarbeidsparter Kommuneplanlegging, samferdsel/transport, næringsutvikling, klima og miljø

Påmelding:

Det er begrensning på 90 plasser, så meld deg på så snart som mulig og innen 01.04.2019.

Meld deg på konferansen her 

Pris:

 Arrangementet er gratis, men vi ønsker at du melder fra hvis du blir forhindret i å delta.

Temaer:

Næringsutvikling

 • Trender og muligheter innen teknologi for transport og mobilitet
 • Autonom transport - næringsutvikling med internasjonalt potensiale
 • Testarena Kongsberg – delingsarena industri-offentlig-akademia for bærekraftig industribygging

Samferdsel

 • Smart Transport - utvikling av offentlig transport
 • Kollektivtransporten i Buskerud i endring
 • Ny teknologi langs veiene

Stedsutvikling & arealplanlegging

 • Kan ny teknologi innen transport gi bedre steder for innbyggerne?
 • Som en kommune ser det: Kan ny teknologi gi nye muligheter for planlegging av steder?
 • Smart varetransport i byer og steder

Paneldebatt mellom foredragsholderne

Foredragsholdere:

 • Kommunene Ringerike, Kongsberg og Drammen
 • Statens Vegvesen
 • Buskerud fylkeskommune
 • Asplan Viak
 • ITS Norge
 • Næringsklyngen SAMS (autonomi) og Universitetet i Sørøst-Norge 

 

Last ned programmet

Informasjon om Temadag om fremtidens transport, teknologi og stedsutvikling
Sted/ArenaFylkeshuset
AdresseHaugesgate 89, 3019 Drammen

Flere datoer

 1. 4. april kl 09:00 til 15:00 iCal
Vis større kart